Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Zalužice

Tepelné čerpadlo: zem-voda