Spoločenská zodpovednosť (ESG)

Myslíme si, že k úspešnej firme patria aj zodpovednosti voči partnerom, spoločnosti či životnému prostrediu.

Životné prostredie

  • triedime a separujeme odpady na stavbách a v našich administratívnych budovách a skladoch
  • využívame obnoviteľné zdroje energie na našich budovách – tepelné čerpadlá a fotovoltiku
  • náš vozový park dopĺňame o elektromobily

Firemná politika

  • snažíme sa o dodržiavanie etických zásad v obchode
  • sme zodpovední vo vzťahu k našim dlhoročným dodávateľom
  • hlavným cieľom sú vyrovnané vzťahy medzi zákazníkmi, dodávateľmi a našou spoločnosťou
  • dodržiavanie platných právnych predpisov a požiadaviek súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

Sociálna zodpovednosť

Veríme, že v zdravom tele je aj zdravý duch, preto sa snažíme podporovať deti a mládež v ich aktivitách.

FC Spartak Trnava - futbalový klub

OTJ Jamník – futbalový klub

ŠK Tomášov – futbalový klub

SDM Domino - futbalový klub

Košickí rytieri - bowling club

DHZ Slančík

Rovnako podporujeme činnosti v oblasti sociálnej náuky cez mimovládne a kresťanské organizácie.