Rodinné domy

 • realizácia strojovní s tepelným čerpadlom vzduch-voda (split, monoblok), zem-voda, voda-voda

 • podlahové vykurovanie/chladenie

 • stropné/stenové chladenie/vykurovanie

 • rekuperácia, decentrálne vetranie

 • zdravotechnické inštalácie (vnútorná kanalizácia a rozvody vody)

 • zónová regulácia

Priemyselné objekty/haly

 • realizácia strojovní s tepelným čerpadlom resp. realizácia kaskády s tepelnými čerpadlami

 • priemyselné podlahové vykurovanie/chladenie

 • priemyselné stropné vykurovanie/chladenie

 • zónová regulácia

Komerčné objekty

 • realizácia strojovní s tepelným čerpadlom resp. realizácia kaskády s tepelnými čerpadlami

 • podlahové vykurovanie/chladenie

 • stropné vykurovanie/chladenie

 • zónová regulácia