Realizácia

Rodinné domy

 • realizácia strojovní s tepelným čerpadlom vzduch-voda (split, monoblok), zem-voda, voda-voda
 • podlahové vykurovanie/chladenie
 • stropné/stenové chladenie/vykurovanie
 • rekuperácia, decentrálne vetranie
 • zdravotechnické inštalácie (vnútorná kanalizácia a rozvody vody)
 • zónová regulácia

Priemyselné objekty haly

 • realizácia strojovní s tepelným čerpadlom resp.
 • realizácia kaskády s tepelnými čerpadlami
 • priemyselné podlahové vykurovanie/chladenie
 • priemyselné stropné vykurovanie/chladenie
  zónová regulácia

Komerčné objekty

 • realizácia strojovní s tepelným čerpadlom resp.
 • realizácia kaskády s
 • tepelnými čerpadlami
 • podlahové vykurovanie/chladenie
 • stropné vykurovanie/chladenie
  zónová regulácia

Naša práca v číslach

Doteraz inštalovaný výkon OZE

0 MW

Ročná úspora emisií CO2

0 T CO2

Počet inštalovaných zariadení

0