Nová servisná spoločnosť firmy Epitrend

Vážení zákazníci,
chceli by sme Vás oboznámiť, že servisnú činnosť ohľadom tepelných čerpadiel bude vykonávať naša dcérska spoločnosť HC Servis.

Jedná sa o pravidelné servisné prehliadky, ako aj o záručný a pozáručný servis tepelných čerpadiel.

Stanovisko Epitrend s.r.o. k dodávkam tepelných čerpadiel

Vážení zákazníci, Dovoľte mi vyjadriť sa k dodávkam TČ NIBE a zámerom, ktoré sme museli zrealizovať v našej spoločnosti ako jednej z najväčších dodávateľov TČ na Slovensku DODÁVKY TČ vs. OBJEDNÁVKY – doteraz zaužívané pravidlo – dodávky sa realizujú podľa dátumu objednávky, avšak dnešná skutočnosť je taká, že dodávky sa realizujú podľa dostupných komponentov a […]