Vážení zákazníci,

Dovoľte mi vyjadriť sa k dodávkam TČ NIBE a zámerom, ktoré sme museli zrealizovať v našej spoločnosti ako jednej z najväčších dodávateľov TČ na Slovensku

DODÁVKY TČ vs. OBJEDNÁVKY

– doteraz zaužívané pravidlo – dodávky sa realizujú podľa dátumu objednávky, avšak dnešná skutočnosť je taká, že dodávky sa realizujú podľa dostupných komponentov a výroba produkuje produkty, ktoré je schopná skompletizovať, preto sa niektoré februárové objednávky dodnes nedodali a naopak, niektoré typy TČ, ktoré sa objednávali neskôr boli doručené, pretože výroba mala kapacitu a komponenty

– mesačne sme mali naplánovaných dodať a inštalovať 12-15 ks TČ, skutočnosť za 8 mesiacov je 7-8 ks TČ.

– nevieme však vopred, ktoré objednávky budú dodané nasledujúci týždeň, a rovnako nevieme ani typy TČ, ktoré k nám prídu.

CENY TČ

– objednávky zrealizované do marca sú fixnuté v cenách pred zdražením

– objednávky od apríla – výrobca spätne navýšil rádovo o 800-1000 Eur

– navýšenie cien však neaplikujeme voči našim zákazníkom, čo berieme ako kompenzáciu za meškanie v dodávkach, ktoré nie sú spôsobené našou vinou

ZÁLOHY

– niektorí z Vás máte uhradené zálohy na dodávku TČ, v posledných mesiacoch sme už od záloh upustili úplne.

– pokiaľ by Vám naše riešenie nevyhovovalo, sme samozrejme ochotní vrátiť Vám Vašu zálohu

DOTÁCIE

– jedna z mála dobrých správ v tomto roku je zmena dotácií na zásobníkový systém s 30 mil Eur, z ktorých je vyčerpaných menej ako 10 mil Eur, aj keď je extrémny záujem o dotácie na tepelné čerpadlá.

– agentura SIEA samotná kontaktuje nás ako zhotoviteľov, koľko plánujeme v tomto roku zrealizovať inštalácií, pretože majú veľa rezervácií, avšak veľmi pomaly sa míńajú dotácie z dôvodu nedostatku TČ na trhu.

– je viac ako isté, že dnešné dotácie neprepadnú, zároveň je možné žiadať novú dotáciu, ak nám prepadne termín tej existujúcej aj v roku 2023

PRIORITIZÁCIA

– prechádzali sme si všetky otvorené zákazky – čiastočne dodané, novostavby, rekonštrukcie…

– zostavili sme zoznam kritických inštalácií na OKT, NOV, DEC 2022 – osobne Vás budeme kontaktovať, aby sme Vás informovali, v ktorej skupine sa nachádzate z hľadiska časového plnenia

– rovnako, veľkú skupinu zákazníkov sme predbežne presunuli na r. 2023, budeme Vás opať všetkých kontaktovať a informovať.

– ani tieto zoznamy však nezaručujú, že nám Výrobca dodá nami požadované už prioritizované dodávky.

Výnimočnosť situácie dnešnej doby je spôsobená energetickým šokom na trhoch s komoditami a rovnako na strane druhej nedostatkom komponentov na vykrytie až 10 násobného nárastu záujmu o tepelné čerpadlá.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte telefonicky: 0903 590 125.

Touto komunikáciou sa snažíme dať trocha širší pohľad na problematiku dnešného trhu s tepelnými čerpadlami, na ktorom pôsobíme už viac ako 11 rokov.

URDZIK Jaroslav / EPITREND, s.r.o.
Konateľ spoločnosti
0903 590 125
urdzik@epitrend.sk