Vážení zákazníci a partneri, o prvé poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú môcť domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja požiadať v roku 2020 už v priebehu februára.

Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára 2020. K dispozícii budú 3 milióny €. Na úvod vyčlenili podstatne vyššiu alokáciu, aby si čerpadlá mohli nainštalovať aj domácnosti, ktoré vlani poukážku nezískali.