Vážení zákazníci, od 1.1.2019 bude možné uhrádzať ročné servisné prehliadky, resp. servisné úkony bez potreby hotovosti, resp. úhradou faktúry cez internetbanking. Momentálne testujeme funkčnosť a prehľadnosť platobného terminálu SumUp. Veríme, že si tento spôsob platby nájde svojich priaznivcov a opäť raz budeme môcť efektívnejšie pracovať vďaka zníženiu administratívnej práce.

Váš tím EPITREND