SIEA zverejnila minulý týždeň posledné plánované kolá dotácií v rámci projektu zelená domácnostiam.

17. apríla v objeme 3 mil Eur

22. mája v objeme 4 mil Eur

26. júna v objeme 1,1 mil Eur

Veríme, že sa našim zákazníkom podarí získať poukážku a úspešne zrealizujeme ešte niekoľko desiatok tepelných čerpadiel v tomto roku

Tešíme sa na spoluprácu