Nezmyselný zákon, obmedzujúci odpájanie sa od centrálneho dodávateľa tepla vyburcoval občanov k protestu pred prezidentským palácom a parlamentom SR.

Aj zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili na protestnom zhromaždení v Bratislave, ktorým sme jasne vyjadrili nesúhas s minuloročnou novelou zákona o energetike, ktorou bolo prakticky znemožené odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla. Všetci, ktorí by teda chceli šetriť vybudovaním vlastnej kotolne majú prakticky zaviazané ruky. Preto bola v stredu 17.6.2015 odozdaná petícia (viac ako 11 000 podpisov), proti tomuto zákonu kancelárií prezidenta SR.

Následne sa protestné zhromaždenie presunulo pred parlament, kde sme všetci spoločne vyjadrili svoj názor k danej veci. Podporiť nás tam prišli aj niktorí opoziční politici. Pevne veríme, že týmto protestom to všetko len začalo a že čoskoro už budú mať občania možnosť výberu medzi centrálnym dodávateľom tepla a vlastnou kotolňou.