Seminár o komplexnej obnove bytových domov pre Gelnicu a Prakovce.

Zavŕšením našej kampane v Gelnici a Prakovciach vedenej pod názvom ´´Chcete šetriť? Zatepliť nestačí´´  bol seminár, ktorý sa uskutočnil 11. júna 2015 v Aule Okresného úradu v Gelnici. Cieľom kampane bolo ukázať ako si naša spoločnosť EPITREND predstavuje naozaj komplexnú obnovu bytového domu, pri ktorej dokážu obyvatelia reálne šetriť.

Zišlo sa tu približne dvadsať účastníkov, spoločne so zástupcami spoločnosti EPITREND a jej partnermi. V jednotlivých blokoch boli odprezentované rôzne témy, od prípravy projektu, možností financovania až po samotnú realizáciu komplexnej obnovy bytového domu. Živo bolo aj počas cateringu, kedy aulou vládla živá diskusia medzi zúčastnenými. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za príjemnú atmosféru a ich záujem. Poďakovanie patrí tiež našim partnerom NIBE, REHAU, TUCHYŇA-VÝŤAHY a H&H PARTNERS.