Vetranie

V rámci vetrania zabezpečujeme projekty pre rodinné domy s rekuperačnými jednotkami alebo ventilačnými tepelnými čerpadlami, súčasťou dokumentácie je:

 • vypracovanie technickej správy
 • výpočet výdatnosti vetrania
 • návrh rekuperačnej jednotky alebo ventilačného tepelného čerpadla
 • návrh potrubnej siete privádzaného čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu, dimenzie jednotlivých potrubí a nastavenie tanierových ventilov ako koncových prvkov vetracej siete
 • výkaz výmer navrhnutého riešenia
 • cenová ponuka navrhnutého riešenia

Výkresová časť

 • pôdorysy projektovaných poschodí
 • rezy
 • detaily

Stupne vyhotovenia projektovej dokumentácie

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutkového stavu

Naša práca v číslach

Doteraz inštalovaný výkon OZE

0 MW

Ročná úspora emisií CO2

0 T CO2

Počet inštalovaných zariadení

0