Energetické certifikáty a projektové hodnotenia

Energetické certifikáty a projektové hodnotenia

  • vypracovanie projektového hodnotenia pre stavebné povolenie, ktoré vychádza z projektu vykurovania a zatrieďuje objekt do energetickej triedy podľa platnej legislatívy
  • energetický certifikát je potrebný pre kolaudačné rozhodnutie, predaji alebo prenájme objektu alebo bytu a určuje skutočné zatriedenie podľa skutkového stavu, ktoré sa môže líšiť od projektového.

Naša práca v číslach

Doteraz inštalovaný výkon OZE

0 MW

Ročná úspora emisií CO2

0 T CO2

Počet inštalovaných zariadení

0