Chladenie

Projektová dokumentácia CHLADENIA

 • vypracovanie technickej správy
 • výpočet tepelných ziskov
 • výpočet potreby chladu pre riešený objekt
 • návrh zdroja chladu
 • návrh odovzdávacieho systému – fancoily, sálavé systémy – podlahové, stenové, stropné chladenie, priemyselné systémy – temperovanie betónového jadra (TABS, BKT), návrh hydrauliky s výpočtom dimenzií potrubnej siete
 • návrh regulácie – zdrojovej, zónovej a individuálnej podľa dohody so zákazníkom
 • výkaz výmer navrhnutého riešenia
 • cenová ponuka navrhnutého riešenia

Výkresová časť

 • pôdorysy projektovaných poschodí
 • rezy
 • schémy zapojenia strojovne, chladiaceho systému, rozvinuté rezy a detaily zariadení

Stupne vyhotovenia projektovej dokumentácie

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutkového stavu

Naša práca v číslach

Doteraz inštalovaný výkon OZE

0 MW

Ročná úspora emisií CO2

0 T CO2

Počet inštalovaných zariadení

0