Rodinné domy (vzduch-voda: splity a monobloky)

/Rodinné domy (vzduch-voda: splity a monobloky)

Prešov okolie, Nibe F2040-12 (2016)

Novostavba RD, TČ Nibe F 2040-12, zdroj energie: vzduch  

KE okolie – FVE (2016)

Fotovoltaicke panely na rodinnom dome

RK okolie, Nibe Split (2013)

Novostavba RD, TČ Nibe split, zdroje energie: vzduch  

Ľubotice, Nibe F2040-12 (2016)

Novostavba RD, TČ Nibe F2040-12 VVM320 zdroj energie : vzduch

Budča, TČ Nibe Split , rok inštalácie 2016

TČ Nibe Split, vykurovanie, ohrev TUV zdroj energie: vzduch

Ortaše, TČ Nibe F2040-16, VVM500 (2016)

Novostavba RD, inštalácia TČ Nibe F2040-16, VVM 500 zdroj energie: vzduch

KE okolie, TC F2120 (2016)

Novostavba RD, inštalácia TČ Nibe F2120-16 zdroj energie: vzduch

Hainburg, TČ Nibe F2040 (2016)

Novostavba RD, inštalácia TČ F2040 zdroj energie: vzduch

Levoča, okolie TČ Nibe F 2040 (2016)

Novostavba RD, inštálacia TČ Nibe F 2040 zdroj energie: vzduch