rok inštalácie: 2017

miesto: Novoť (Námestovo)

zdroj energie: 700 m plošný kolektor

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody

tepelné čerpadlo: NIBE F1245-12 kW