rok inštalácie: 2016

použitie: celoročný ohrev bazónovej haly, 2-generačný rodinný dom

špeciálna aplikácia: FLM – decentrálne vetranie so spätným ziskom energie

tepelné čerpadlo: NIBE F1145-17 kW

realizačný partner: FIBA Elektro, s.r.o.