Rok inštalácie: 2020

Miesto inštalácie: Košice

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda