Rok inštalácie: 2019

Miesto inštalácie: Ižkovce

Tepelné čerpadlo: zem-voda