Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Žiar

Zdroj: vzduch