miesto: Košice

rok inštalácie: 2014

rozsah realizácie: zámena elektrokotla za tepelné čerpadlo NIBE Split
popis realizácie: plánovaná úspora 60 % ročných prevádzkových nákladov voči elektrokotlu.
referencie_album322