miesto: Ružomberok
kraj: Žilinský
rozsah realizácie: zámena elektrokotla za tepelné čerpadlo
popis realizácie: plánovaná úspora 60 % ročných prevádzkových nákladov voči elektrokotlu.