rekonštrukcia kúrenia na RD

rok inštalácie: 2016

tepelné čerpadlo:  NIBE F1245-8 kW

zdroj energie: geotermálne vrty 2 x 80 m

použitie: podlahové vykurovanie, ohrev teplej vody