rok inštalácie: 2016

miesto inštalácie: Turňa nad Bodvou

inštalované tepelné čerpadlá: 3 x F2300-20 kW v kaskáde