Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Suľov

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda