Rok inštalácie: 2020

Miesto inštalácie: Bratislava

Tepelné čerpadlo: zem-voda