Stakčín, rekonštrukcia kúrenia RD

TČ Nibe F20140-12, SMO 20

zdroj energie: vzduch

financovanie: dotácia  – zelená domácnostiam