Rok inštalácie: 2020

Mesto/obec: Spišska Nova Ves

Systém: zem – voda (vrty)

TČ: NIBE F1245-12 PC + NIBE ERS 10-400

Použitie: ohrev teplej vody, podlahové vykurovanie, podlahové chladenie, rekuperácia