miesto: Spišská Nová Ves

rok inštalácie: 2017

inštalované TČ: NIBE F1245-8 kW + FLM – decetrnálne vetranie

zdroj energie: geotermálne vrty 2 x 80 m

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody, decentrálne vetranie