Rok inštalácie: 2019

Mesto/obec: Spišska Nova Ves

Systém: zem-voda (vrty)

TČ: NIBE F1145-17

Použitie: ohrev teplej vody, podlahové vykurovanie