Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Šemša

Tepelné čerpadlo: vzduch – voda AMS 10 – 12 + HK 200 S

+ Pokládka podlahového vykurovania