Rok inštalácie: 2019

Miesto inštalácie: Šemetkovce

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda