Rok inštalácie: 2020

Miesto inštalácie: Miletičová – Bratislava

Tepelné čerpadlo: vzduch-voda 4x NIBE F2040-16