Rok inštalácie: 2022

Mesto/obec: Beniakovce

Systém: vzduch-voda

TČ: NIBE F2040-8

Použitie: ohrev teplej vody, podlahové vykurovanie/chladenie, podlatkové vetranie so spätným získavaním tepla, zónová regulácia