objekt: rodinný dom

rozsah realizácie: zámena elektrokotla za tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo NIBE F2040-12kW
vnútorná systémová jednotka VVM 320
NIBE uplink – vzdialený prístup cez internet
popis realizácie: plánovaná úspora 60 % ročných prevádzkových nákladov voči elektrokotlu
rok inštalácie: 2015