zdroj energie: plošný kolektor (400m)

tepelné čerpadlo: NIBE F1245-8 kW

využitie: príprava TV, podlahové vykurovanie, radiátory

rok inštalácie: 2015

ostatné: nibeuplink – vzdialený prístup k TČ cez internet, RMU 40- izbová jednotka k TČ