objekt: rodinný dom

tepelné čerpadlo: NIBE F1145 – 17kW

zdroj energie: geotermálne vrty – 3 x 100 m

podlahové vykurovanie
stropné pasívne chladenie

NIBE uplink – vzdialený prístup cez internet

návrh a dodávka zdroja, primárna časť-vrty

rok inštalácie: 2015