rok inštalácie: 2017

tepelné čerpadlo: NIBE SPLIT AMS 10-12 kW s regulovaným výkonom

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody