rok inštalácie: 2017

tepelné čerpadlo: NIBE SPLIT 10-12 kW s regulovaným výkonom 3-12 kW

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody