aplikácia: 1,5 kW (6 X 250 kWp)

oblasť: Myjava – okolie

tepelné čerpadlo: NIBE F2300-14 + systémová jednotka VVM 500

dátum inštalácie: 2013-05