Rok inštalácie: 2019

Miesto inštalácie: Svinica

Tepelné čerpadlo: Ventilačné