Rok inštalácie: 2019

Miesto inštalácie: Spišské Tomášovce

Tepelné čerpadlo: zem-voda