Project Description

rok inštalácie: 2017

tepelné čerpadlo: NIBE F2120-12 kW (vzduch-voda)

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody, nibeuplink.com