Rok inštalácie: 2018

Miesto realizácie: Lučenec

zdroj energie: vzduch