Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Liptovská Štiavnica

Tepelné čerpadlo: zem – voda