Novostavba RD, inštálacia TČ Nibe F 2040

zdroj energie: vzduch