Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Košice

Tepelné čerpadlo: vzduch– voda