Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Košice – Kalvária

Tepelné čerpadlo: vzduch – voda