rok inštalácie: 2017

tepelné čerpadlo: NIBE F2120-16 kW

použitie: príprava teplej vody, podlahové vykurovanie, nibeuplink.com