Rok inštalácie: 2018

Miesto inštalácie: Hyľov

Tepelné čerpadlo: vzduch – voda