rok inštalácie: 2017

tepelné čerpadlo: NIBE SPLIT AMS 10-12, HK 200 vnútorná jednotka, SMO 20 regulácia

použitie: podlahové vykurovanie, príprava teplej vody